Therapie

Hoe helpt ACT?

 

Als ACT-therapeut vind ik het belangrijk om je een spiegel voor te houden, en je te wijzen op de valkuilen in je eigen gedachten. Hierbij komt mijn kennis van de werking van ons menselijk brein goed van pas om te kunnen duiden wat er speelt. Door zelf je gedragseigenschappen te leren herkennen, kun je hierop inspelen en het ongewenste gedrag veranderen. Therapie kan hierin ook echt het zelflerend vermogen vergroten en inzichten geven die je eerder nog niet herkende.

 

Is ACT geschikt voor mij?

 

ACT helpt je als je bewust wilt leren leven en remmingen achter je wilt laten. Wanneer je jezelf wilt richten op wat echt belangrijk voor je is. ACT is toepasbaar in veel verschillende situaties, omdat het een filosofie is die zich eigenlijk op elk aspect van het leven kan richten.

ACT Therapie

 

Het is een kunst om op alle vlakken in balans te blijven. Vaak willen we alles goed doen. We willen bijvoorbeeld een goede vriend of vriendin zijn, een luisterend oor kunnen bieden, een goede moeder of vader zijn. Maar ook nog eens een goede werknemer of goed kunnen presteren bij je studie. We verwachten te veel van onszelf en nemen vaak weinig rust of ontspanning om ons drukke bestaan vol te houden.

 

Wat is ACT-therapie?

 

ACT gaat er vanuit dat het volkomen normaal is dat je als mens regelmatig lastige gedachten en gevoelens ervaart. Als ACT Therapeut probeer ik die dan ook niet te veranderen of positiever te maken. Waar we mee bezig gaan is het veranderen van de relatie de je hebt tot je lastige gedachten en gevoelens. Hierdoor ontstaat een mildere levenshouding (Acceptance) en wordt je vrijer en veerkrachtiger. Zo komt er energie vrij die je nu kunt gebruiken voor de dingen die voor jou belangrijk zijn. Je leert nieuwe keuzes maken waaraan je je kunt verbinden (Commitment).

 

Is er een verwijzing door de huisarts nodig?

 

Nee, dit is niet nodig. Ook niet om eventueel voor vergoeding in aanmerking te komen.

 

 

ACT voor jou

 

Als therapeut in Groningen kan ik je ondersteunen om op een flexibele manier om te leren gaan met de obstakels die je in je leven tegenkomt (Acceptance), zodat je kunt investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt (Commitment). Je leert meer bewust te worden van de invloed van je destructieve of belemmerende gedachten en anderzijds te leven naar je persoonlijke waarden en deze te versterken. Ik geef je concrete handvatten en help je weer verder te kunnen gaan, zodat je ook de volgende hobbels op je weg aan kunt. Samen gaan we voor blijvend resultaat.

 

ACT voor bedrijven

 

U kunt mij voor uw bedrijf inhuren om met uw werknemer(s) aan de slag te gaan. Dit kan bijvoorbeeld vanuit een ziekteverzuim situatie. Samen maken we stappen in de richting van een vruchtbare en zinvolle herintreding. Beter nog is het vroegtijdig signaleren en handelen vanuit het oogpunt van preventie en stressreductie. Graag help ik uw bedrijf en medewerker om de signalen van (bijv.) stress en burn-out vroegtijdig te herkennen, zodat daar op tijd ingespeeld kan worden. Hoe eerder de signalen opgepikt worden, hoe beter stress tegengaan kan worden en voorkomen wordt dat u uw werknemers langere tijd moet missen.